Dźwięk jako wibracja
jest naturalną formą energii,
którą odnajdujemy we Wszechświecie oraz
w nas samych.

Praca z dźwiękiem polega
na dostrajaniu się,
wejściu w rezonans z dźwiękami,
których głównym „odbiorcą”
jest zawarta w organizmie
woda.

Muzykoterapia Dogłębna-Komórkowa
jest naturalną metodą wspomagania
naszego stanu zdrowia wykonywaną
za pomocą kamertonów -
stroików medycznych o określonej
częstotliwości.